Khoa học Du lịch

08 tháng 11, 2015

Nghiên cứu chính sách, chiến lược phát triển du lịch, sản phẩm du lịch, thị trường du lịch, tư vấn phát triển thương hiệu du lịch, tư vấn quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch... cung cấp các bài báo khoa học chuyên ngành du lịch.

 

18 tháng 12, 2017

Đánh giá vai trò giáo dục khởi nghiệp của giáo viên trong các khóa học khoa học và kĩ thuật

-Scientific article (dịch)-   Assessing the role of the teacher in introducing entrepreneurial education in engineering and science courses Đánh giá vai trò giáo dục khởi nghiệp của giáo viên trong các khóa học khoa học và kĩ thuật (Teerijoki & Murdock, 2014)   Trích dẫn hoàn chỉnh Teerijoki, H., & Murdock, K. A. (2014). Assessing the role of the teacher in introducing entrepreneurial education in engineering and science...

18 tháng 12, 2017

Bằng chứng thực nghiệm về tác động của giáo dục tài chính đến hiểu biết, hành vi và thái độ của học sinh tiểu học

-Scientific article (dịch)-   Experimental evidence on the effects of financial education on elementary school students’ knowledge, behavior, and attitudes Bằng chứng thực nghiệm về tác động của giáo dục tài chính đến hiểu biết, hành vi và thái độ của học sinh tiểu học (Batty, Collins, & Odders-White, 2015)   Trích dẫn hoàn chỉnh Batty, M., Collins, J. M., & Odders-White, E. (2015). Experimental evidence...

18 tháng 12, 2017

Từ kĩ xảo đến khoa học: Các mô hình dạy học và các quá trình học tập trong giáo dục khởi nghiệp

-Scientific article (dịch)-   From craft to science: Teaching models and learning processes in entrepreneurship education Từ kĩ xảo đến khoa học: Các mô hình dạy học và các quá trình học tập trong giáo dục khởi nghiệp (Fayolle & Gailly, 2008)   Trích dẫn hoàn chỉnh Fayolle, A., & Gailly, B. (2008). From craft to science: Teaching models and learning processes in entrepreneurship education. Journal of European Industrial...

15 tháng 12, 2017

Những nhận thức có thể ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ trong dạy học toán của giáo viên bậc Trung học cơ sở

  -Scientific article (dịch)-   Perceptions that may affect teachers’ intention to use technology in secondary mathematics classes Những nhận thức có thể ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ trong dạy học toán của giáo viên bậc Trung học cơ sở (Pierce & Ball, 2009)   Trích dẫn hoàn chỉnh Pierce, R., & Ball, L. (2009). Perceptions that may affect teachers’ intention to use technology in secondary...

15 tháng 12, 2017

Công nhận các thông số đồng thuận sử dụng công nghệ ở sinh viên sư phạm dựa trên mẫu khảo sát sinh viên người Malaysia

-Scientific article (dịch)-   Validation of the Technology Acceptance Measure for Pre-Service Teachers (TAMPST) on a Malaysian sample: A cross-cultural study Công nhận các thông số đồng thuận sử dụng công nghệ ở sinh viên sư phạm dựa trên mẫu khảo sát sinh viên người Malaysia: Một nghiên cứu xuyên văn hóa (Teo, 2010)   Trích dẫn hoàn chỉnh Teo, T. (2010). Validation of the Technology Acceptance Measure for...

15 tháng 12, 2017

Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn chủ quan và điều kiện hỗ trợ đến ý định sử dụng công nghệ ở sinh viên sư phạm

-Scientific article (dịch)-   Examining the influence of subjective norm and facilitating conditions on the intention to use technology among pre-service teachers: a structural equation modeling of an extended technology acceptance model Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn chủ quan và điều kiện hỗ trợ đến ý định sử dụng công nghệ ở sinh viên sư phạm: một mô hình phương trình cấu trúc được phát triển từ mô hình chấp...

15 tháng 12, 2017

Thu nhập gia đình ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên

-Scientific article (dịch)-   The influence of family income on students’ career choice at universities of technology Thu nhập gia đình ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên các trường đại học công nghệ (Shumba & Naong, 2013)   Trích dẫn hoàn chỉnh Shumba, A., & Naong, M. (2013). The influence of family income on students’ career choice at universities of technology. South African Journal of Higher...

14 tháng 12, 2017

Dạy học với bảng tương tác: Liệu đào tạo giáo viên có chịu trách nhiệm về việc này?

-Scientific article (dịch)-   Teaching with interactive whiteboards : is teacher education up to it? : A study of pre-service primary school teachers’ education with interactive whiteboards Dạy học với bảng tương tác: Liệu đào tạo giáo viên có chịu trách nhiệm về việc này? Nghiên cứu việc đào tạo giáo viên bậc tiểu học với bảng tương tác. (Saville, 2016)   Trích dẫn hoàn chỉnh Saville, M. (2016)....

14 tháng 12, 2017

Hành vi liên cá nhân của giáo viên trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở bậc đại học

-Scientific article (dịch)-   Teachers’ interpersonal behaviour during study coaching in higher education Hành vi liên cá nhân của giáo viên trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở bậc đại học (Hoven, 2014)   Trích dẫn hoàn chỉnh Hoven, J. van. (2014). Teachers’ interpersonal behaviour during study coaching in higher education (Master thesis). Utrecht University.   Địa chỉ trang web truy cập https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/291215   Từ khóa theory...

12 tháng 12, 2017

Startup - Hanyang 2017

Startup - Hanyang  2017Ngày 12 tháng 12 năm nay, trường ĐH Hanyang đã khai trương khu tổ hợp Startup với nhiều hoạt động khoa học đáng chú ý. Trong dịp này, nhiều sản phẩm và ý tưởng khởi nghiệp mới sẽ được trình diễn, hứa hẹn một tương lai phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ. Mở đầu với các ứng dụng về sức khỏe, các công cụ giúp kiểm soát chất lượng và làm sạch...

18 tháng 12, 2017

Đánh giá vai trò giáo dục khởi nghiệp của giáo viên trong các khóa học khoa học và kĩ thuật

-Scientific article (dịch)-   Assessing the role of the teacher in introducing entrepreneurial...

18 tháng 12, 2017

Bằng chứng thực nghiệm về tác động của giáo dục tài chính đến hiểu biết, hành vi và thái độ của học sinh tiểu học

-Scientific article (dịch)-   Experimental evidence on the effects of financial education...

18 tháng 12, 2017

Từ kĩ xảo đến khoa học: Các mô hình dạy học và các quá trình học tập trong giáo dục khởi nghiệp

-Scientific article (dịch)-   From craft to science: Teaching models and learning processes...

15 tháng 12, 2017

Những nhận thức có thể ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ trong dạy học toán của giáo viên bậc Trung học cơ sở

  -Scientific article (dịch)-   Perceptions that may affect teachers’ intention...

15 tháng 12, 2017

Công nhận các thông số đồng thuận sử dụng công nghệ ở sinh viên sư phạm dựa trên mẫu khảo sát sinh viên người Malaysia

-Scientific article (dịch)-   Validation of the Technology Acceptance Measure for Pre-Service...

15 tháng 12, 2017

Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn chủ quan và điều kiện hỗ trợ đến ý định sử dụng công nghệ ở sinh viên sư phạm

-Scientific article (dịch)-   Examining the influence of subjective norm and facilitating...

15 tháng 12, 2017

Thu nhập gia đình ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên

-Scientific article (dịch)-   The influence of family income on students’ career choice...

14 tháng 12, 2017

Dạy học với bảng tương tác: Liệu đào tạo giáo viên có chịu trách nhiệm về việc này?

-Scientific article (dịch)-   Teaching with interactive whiteboards : is teacher education...

14 tháng 12, 2017

Hành vi liên cá nhân của giáo viên trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở bậc đại học

-Scientific article (dịch)-   Teachers’ interpersonal behaviour during study coaching...

12 tháng 12, 2017

Startup - Hanyang 2017

Startup - Hanyang  2017Ngày 12 tháng 12 năm nay, trường ĐH Hanyang đã khai trương khu...