Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo

04 tháng 08, 2018

-Scientific article (dịch)-

Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands.

Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo

(Tryon, 1970)1        Trích dẫn hoàn chỉnh

Tryon, R. (1970). Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands. Biotropica, 2(2), 76–84. https://doi.org/10.2307/2989765

2        Địa chỉ truy cập

www.jstor.org

3        Tóm tắt

Đối với ngành địa lí sinh vật học, dương xỉ là đối tượng đặc biệt hữu dụng cho nghiên cứu một số vấn đề về di cư và biệt hóa bởi vì khả năng phát tán bào tử nhờ gió của chúng rất tốt và khả năng này gần như tương đương nhau ở các loài thuộc nhóm này. Gió có thể mang bào tử của nhiều loài từ một khu vực xuất phát tới một hòn đảo nào đó. Những loài mới ở hòn đảo này không phải là một tổ hợp ngẫu nhiên gồm các loài từ khu vực xuất phát. Thảm thực vật đảo chủ yếu gồm các loài có khả năng phát tán rộng khắp mặc dù ở khu vực xuất phát, các loài này không thuộc nhóm loài phổ biến. Tính đặc hữu trên đảo chủ yếu liên quan đến đặc tính phân bố hẹp của loài xuất phát, mặc dù chúng là nhân tố thứ yếu trong thảm thực vật đảo. Trong một quần đảo, các loài đặc hữu gần như luôn thể hiện mối liên hệ với các loài ở vùng xuất phát nhiều hơn là với các loài khác thuộc thảm thực vật của đảo. Sự có mặt một loài nào đó trên một hòn đảo thường thể hiện qua sự có mặt của đại diện cá thể, chứ không phải là một quần thể, bởi vì sự phát tán không có khả năng mang tính biến dị của cả một quần thể gốc nào đó đến đảo. Tính thích nghi của kiểu gen – kiểu hình của một bào tử duy nhất nào đó với môi trường mới và sự nhạy cảm với chọn lọc là những đặc tính quan trọng chi phối thành công trong di cư và tiềm năng tiến hóa trong điều kiện cách li địa lí. Những loài xuất phát phân bố rộng hoặc hẹp khác biệt nhau về các đặc tính này và do đó mà tạo nên tỉ lệ tương đối giữa hai nhóm xuất phát trong thảm thực vật đảo cũng như mối liên hệ của chúng với tính đặc hữu của đảo. Sự tái di cư có thể duy trì dòng chảy di truyền giữa các đảo và tạo nên một rào cản cho tiến hóa của các tổ hợp loài trên một quần đảo.

Amie Nguyen (dịch)

www.yni.vn14 tháng 10, 2018

Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung

-Scientific article (dịch)-   Spore Morphology in the Cyatheaceae. I. the Perine and Sporangial...

08 tháng 09, 2018

Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng

-Scientific article (dịch)- Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change...

08 tháng 09, 2018

Phát sinh bào tử, sporoderm và hoa văn bề mặt bào tử chín ở Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Sporogenesis, sporoderm and mature spore ornamentation in Lycopodiaceae Phát...

08 tháng 08, 2018

Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá

-Scientific article (dịch)-   Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern...

08 tháng 08, 2018

Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật

-Scientific article (dịch)- Phenotypic integration may constrain phenotypic plasticity in plants Tích...

08 tháng 08, 2018

Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường

-Scientific article (dịch)- Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation...

08 tháng 08, 2018

Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại?

-Scientific article (dịch)- Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation...

07 tháng 08, 2018

Trái đất đang nóng lên và phản ứng của các hệ sinh thái tự nhiên

Theo bài nghiên cứu của Parmesan & Yohe đăng trên tạp chí Nature năm 2003[Ảnh minh...

04 tháng 08, 2018

Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo

-Scientific article (dịch)- Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands. Sự...

04 tháng 08, 2018

Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Lycopodiaceae (Øllgaard, 1990) 1        Trích...