Trái đất đang nóng lên và phản ứng của các hệ sinh thái tự nhiên

07 tháng 08, 2018

Theo bài nghiên cứu của Parmesan & Yohe đăng trên tạp chí Nature năm 2003


[Ảnh minh họa = 김효곤 기자 hyogoncap@ Thời tiết nóng bức hiện nay ở nhiều quốc gia trên thế giới]

 

Ủy ban liên quốc gia về biến đổi khí hậu (IPCC) đã đánh giá xem gần đây có bao nhiêu thay đổi quan sát được trong các hệ thống Sinh học tự nhiên mà thay đổi đó có nguyên nhân do biến đổi khí hậu. Đây là một nhiệm vụ khó khăn ngay cả khi đã có những tài liệu ghi nhận mối liên quan có tính thống kê giữa biến đổi khí hậu và những thay đổi sinh học.


Với sự nhận thức muộn màng, những khó khăn mà IPCC gặp phải còn do sự tiếp cận khác nhau giữa các nhà Sinh học và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khác, đặc biệt là kinh tế học. Những nghiên cứu về lĩnh vực này là, hay nói chính xác hơn cần phải là những nghiên cứu về mối quan hệ, chứ không phải chỉ đơn giản là thực nghiệm.


Trong bài báo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature, hai nhà khoa học Parmesan & Yohe đã chỉ ra những khác biệt này, ứng dụng những phân tích khác nhau để phân tích hơn 1.700 loài sinh vật, và chỉ ra sự tương ứng giữa các xu hướng sinh học gần đây với các dự đoán về biến đổi khí hậu.


Dường như chúng ta có thể phát hiện bất cứ dấu hiệu tiềm ẩn nào của biến đổi khí hậu bằng cách sử dụng những phân tích nhằm tìm kiếm xu hướng mang tính hệ thống thể hiện ở nhiều loài và nhiều khu vực địa lý khác nhau.


Kết quả siêu phân tích trên phạm vi toàn cầu cho thấy có sự dịch chuyển vùng phân bố đáng kể, trung bình 6,1 km mỗi thập kỉ về các cực (hoặc tiến dần lên đỉnh núi vài mét mỗi thập kỉ); cũng như sự xuất hiện sớm các sự kiện mùa xuân (sớm hơn trung bình 2,3 ngày mỗi thập kỉ).


Từ hệ thống dữ liệu dài hạn trên phạm vi không gian rộng lớn và liên quan đến nhiều loài, Parmesan & Yohe đã chỉ ra biểu hiện dịch chuyển vùng phân bố và/hoặc thay đổi vật hậu học ở 279 loài. Từ đó, các tác giả kết luận rằng mọi hệ thống sống đều đang chịu tác động của biến đổi khí hậu.

 

Amienguyen

www.yni.vn14 tháng 10, 2018

Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung

-Scientific article (dịch)-   Spore Morphology in the Cyatheaceae. I. the Perine and Sporangial...

08 tháng 09, 2018

Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng

-Scientific article (dịch)- Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change...

08 tháng 09, 2018

Phát sinh bào tử, sporoderm và hoa văn bề mặt bào tử chín ở Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Sporogenesis, sporoderm and mature spore ornamentation in Lycopodiaceae Phát...

08 tháng 08, 2018

Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá

-Scientific article (dịch)-   Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern...

08 tháng 08, 2018

Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật

-Scientific article (dịch)- Phenotypic integration may constrain phenotypic plasticity in plants Tích...

08 tháng 08, 2018

Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường

-Scientific article (dịch)- Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation...

08 tháng 08, 2018

Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại?

-Scientific article (dịch)- Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation...

07 tháng 08, 2018

Trái đất đang nóng lên và phản ứng của các hệ sinh thái tự nhiên

Theo bài nghiên cứu của Parmesan & Yohe đăng trên tạp chí Nature năm 2003[Ảnh minh...

04 tháng 08, 2018

Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo

-Scientific article (dịch)- Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands. Sự...

04 tháng 08, 2018

Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Lycopodiaceae (Øllgaard, 1990) 1        Trích...