Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại?

08 tháng 08, 2018

-Scientific article (dịch)-


Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation fail?

Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại?

(Bridle & Vines, 2007)


 

Trích dẫn hoàn chỉnh

Bridle, J. R., & Vines, T. H. (2007). Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation fail? Trends in Ecology & Evolution, 22(3), 140–147. https://doi.org/10.1016/j.tree.2006.11.002

 

Địa chỉ truy cập

www.sciencedirect.com

 

Tóm tắt

Điều gì khiến các quần thể không tiếp tục mở rộng để chiếm lĩnh vùng đất mới bên ngoài rìa phân bố của chúng? Để trả lời câu hỏi này, các mô hình gần đây đã sử dụng cả di truyền học quần thể và sinh thái học quần thể; một số mô hình còn viện đến cả mối tác động qua lại giữa các loài tại rìa phân bố. Ở đây, chúng tôi tổng quan những mô hình dạng này mà trong đó có đề cập đến sự thích nghi với môi trường vùng rìa hoặc cận vùng rìa; và thảo luận các tác động trái ngược của di cư đối với sự thích nghi địa phương hoặc cung cấp biến dị di truyền để có thể tiếp tục thích nghi. Chúng tôi chỉ ra rằng làm thế nào mà nghiên cứu sự thích nghi tại rìa vùng phân bố (có tính đến hoặc không tính đến sự lai tạo) có thể mang lại hiểu biết về các nhân tố (di truyền và sinh thái) thường có tác dụng khống chế tiến hóa, đặc biệt là trong phản ứng với biến đổi môi trường với tốc độ hiện nay.

 

Amie Nguyen (dịch)

www.yni.vn14 tháng 10, 2018

Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung

-Scientific article (dịch)-   Spore Morphology in the Cyatheaceae. I. the Perine and Sporangial...

08 tháng 09, 2018

Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng

-Scientific article (dịch)- Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change...

08 tháng 09, 2018

Phát sinh bào tử, sporoderm và hoa văn bề mặt bào tử chín ở Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Sporogenesis, sporoderm and mature spore ornamentation in Lycopodiaceae Phát...

08 tháng 08, 2018

Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá

-Scientific article (dịch)-   Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern...

08 tháng 08, 2018

Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật

-Scientific article (dịch)- Phenotypic integration may constrain phenotypic plasticity in plants Tích...

08 tháng 08, 2018

Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường

-Scientific article (dịch)- Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation...

08 tháng 08, 2018

Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại?

-Scientific article (dịch)- Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation...

07 tháng 08, 2018

Trái đất đang nóng lên và phản ứng của các hệ sinh thái tự nhiên

Theo bài nghiên cứu của Parmesan & Yohe đăng trên tạp chí Nature năm 2003[Ảnh minh...

04 tháng 08, 2018

Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo

-Scientific article (dịch)- Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands. Sự...

04 tháng 08, 2018

Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Lycopodiaceae (Øllgaard, 1990) 1        Trích...