Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật

08 tháng 08, 2018

-Scientific article (dịch)-

Phenotypic integration may constrain phenotypic plasticity in plants

Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật

(Gianoli & Palacio‐López, 2009)


 

Trích dẫn hoàn chỉnh                                                                  

Gianoli, E., & Palacio‐López, K. (2009). Phenotypic integration may constrain phenotypic plasticity in plants. Oikos, 118(12), 1924–1928. https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2009.17884.x

 

Địa chỉ truy cập

onlinelibrary.wiley.com

 

Từ khóa

Phenotypic integration; phenotypic plasticity; Convolvulus chilensis (Convolvulaceae); Lippia alba (Verbenaceae).

 

Tóm tắt

Tính mềm dẻo về kiểu hình có vai trò quan trọng đối với sự thích nghi của thực vật trong môi trường biến động. Tuy nhiên, biểu hiện của nó bị khống chế bởi có một số nhân tố. Sự khống chế này khiến cho thực vật không thể biểu hiện kiểu hình tốt nhất trong một môi trường cụ thể nào đó. Tích hợp kiểu hình liên quan đến kiểu mẫu và độ lớn của các mối tương quan giữa các đặc điểm và đóng vai trò là một rào cản bên trong đối với tính mềm dẻo về kiểu hình. Chúng tôi kiểm chứng giả thuyết cho rằng tích hợp kiểu hình hạn chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật. Trong đó, tích hợp kiểu hình là số mối tương quan có ý nghĩa thống kê giữa các tính trạng với lập luận rằng, với bất cứ một tính trạng kiểu hình nào, số lượng mối tương quan giữa tính trạng đó với các tính trạng khác càng nhiều thì phạm vi biến dị của chúng càng nhỏ. Tiến hành xác định (1) mối quan hệ giữa tính mềm dẻo về kiểu hình với các nhân tố môi trường ở hai loài cây lâu năm, Convolvulus chilensis (Convolvulaceae) và Lippia alba (Verbenaceae) (che bóng đối với C. chilensis và hạn đối với L. alba) và (2) độ lớn của tích hợp kiểu hình giữa các tính trạng hình thái và phân bổ sinh khối. Ở C. chilensis, tính mềm dẻo với che bóng của một tính trạng nhất định giảm theo số mối tương quan có ý nghĩa thống kê giữa tính trạng đó với các tính trạng khác. Trái lại, các đặc điểm thể hiện tính mềm dẻo cao với điều kiện hạn hán thực nghiệm ở L. alba có ít mối tương quan có ý nghĩa thống kê với các đặc điểm khác. Chúng tôi báo cáo một ranh giới mới cho tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật bằng cách chứng minh rằng kiến trúc các tính trạng kiểu hình có thể khống chế phản ứng mềm dẻo của chúng với môi trường.

Amie Nguyen (dịch)

www.yni.vn14 tháng 10, 2018

Hình thái bào tử ở Cyatheaceae. I. Lớp Perine và sức chứa của túi bào tử: Một số vấn đề chung

-Scientific article (dịch)-   Spore Morphology in the Cyatheaceae. I. the Perine and Sporangial...

08 tháng 09, 2018

Thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu mô phỏng ở một loài dương xỉ bì sinh phân bố rộng

-Scientific article (dịch)- Adaptation of a widespread epiphytic fern to simulated climate change...

08 tháng 09, 2018

Phát sinh bào tử, sporoderm và hoa văn bề mặt bào tử chín ở Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Sporogenesis, sporoderm and mature spore ornamentation in Lycopodiaceae Phát...

08 tháng 08, 2018

Tác động của nhiệt độ đến sự nảy mầm của bào tử ở một số loài dương xỉ rừng bán rụng lá

-Scientific article (dịch)-   Effects of Temperature on Spore Germination in Some Fern...

08 tháng 08, 2018

Tích hợp kiểu hình có thể khống chế tính mềm dẻo về kiểu hình ở thực vật

-Scientific article (dịch)- Phenotypic integration may constrain phenotypic plasticity in plants Tích...

08 tháng 08, 2018

Tính biến dị ở lá Betula alleghaniensis trong mối tương quan với môi trường

-Scientific article (dịch)- Leaf Variability in Yellow Birch (Betula alleghaniensis) in Relation...

08 tháng 08, 2018

Giới hạn của tiến hóa tại rìa vùng phân bố: khi nào và tại sao thích nghi thất bại?

-Scientific article (dịch)- Limits to evolution at range margins: when and why does adaptation...

07 tháng 08, 2018

Trái đất đang nóng lên và phản ứng của các hệ sinh thái tự nhiên

Theo bài nghiên cứu của Parmesan & Yohe đăng trên tạp chí Nature năm 2003[Ảnh minh...

04 tháng 08, 2018

Sự phát triển và tiến hóa của thảm dương xỉ ở các quần đảo

-Scientific article (dịch)- Development and Evolution of Fern Floras of Oceanic Islands. Sự...

04 tháng 08, 2018

Lycopodiaceae

-Scientific article (dịch)- Lycopodiaceae (Øllgaard, 1990) 1        Trích...