GIỚI THIỆU INTRODUCE

YNI Vietnam and T-Group Trade & Travel JSC

 

You Name It - We Create It 

"Chúng tôi tạo ra những giá trị mà bạn cần"

 

Được thành lập vào năm 2016, YNI Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận và có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc. YNI được sáng lập bởi tâm huyết và ý tưởng của một nhóm sinh viên đang theo học chương trình Thạc Sĩ và Tiến Sĩ tại trường Đại Học Hanyang nhằm chia sẻ các kiến thức khoa học, công nghệ và các trải nghiệm cuộc sống của du học sinh đến cộng đồng.

"Established in 2016, YNI Vietnam is a non-profit organization which is headquartered in Seoul, Korea. YNI was born from the enthusiasm and ideas of a group of Master’s and PhD students at the University of Hanyang with the mission of sharing the knowledge of science, technology and the life experience of studying with the community."


Sau một thời gian hoạt động, YNI nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ các nhà chức trách, doanh nhân, giáo sư, giảng viên đại học, nhà nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh đang học tập, làm việc trong và ngoài nước. Họ đã cùng đồng hành để phát triển YNI thành một tổ chức chuyên nghiệp, cung cấp các bài viết với nội dung phong phú, đa dạng và các sản phẩm, dịch vụ chất lượng.

"Shortly after beginning operations, YNI received support and consultation from various domestic and foreign authorities, entrepreneurs, professors, university teachers, researchers, scientists, and graduate students. They have worked together to develop YNI into a professional organization, providing diverse articles rich in content, as well as high quality products and services."

 

YNI Việt Nam chính thức hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm 2018, là tổ chức có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, mang định hướng nhiệm vụ tạo ra sự thay đổi tích cực và phát triển bền vững. Với các hoạt động phi lợi nhuận bao gồm:

"YNI Vietnam officially began operations on January 1, 2018 with a mission to create positive change and sustainable development for society and the community. Our non-profit activities include but are not limited to:"

 

1.    Chia sẻ các bài Báo khoa học, luận văn, đề tài, đề án khoa học chất lượng và xếp thứ hạng cao.

      "Sharing high quality and influential scientific papers, theses, themes, and science projects."

2.    Bài viết về Kinh tế, Xã hội, Văn hóa, Ẩm thực và Hoạt động giải trí đặc sắc trên thế giới. 

      "Sharing article on economics, society, culture, cuisine and recreational activities from around the world."

3.    Giới thiệu, phân tích, đánh giá Khoa học và Công nghệ mới của các nước tiên tiến trên thế giới.

      "Introduce, analyze and evaluate science and new technology from advanced countries around world."

4.    Chia sẻ trải nghiệm về cuộc sống du học sinh, thông tin điểm đến và các hoạt động du lịch.

      "Share experiences about student life, travel and tourism."

5.    Hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp, kinh nghiệm và chia sẻ dự án kinh doanh.

      "Supporting entrepreneurship through consultation as well as sharing experience and business plans."

6.    Kinh nghiệm và hướng đi mới trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

      "Sharing experience and new approaches for the sustainable development of economic and societal activities."

 

YNI với phương châm chỉ cung cấp thông tin "Sạch", "Chất lượng" và "Không sao chép".

"YNI is committed to providing only "Clean", "High Quality" and "Original" information and materials."

 

YNI dùng khoa học để lý giải các vấn đề cuộc sống và xã hội.

"YNI uses science to explain issues about society and life."

 

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch T-Group còn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Du lịch chất lượng đến khách du lịch bao gồm:

"In addition to the aforementioned services, T-Group Trade & Travel JSC  also provides quality tourism products and services including:"

 

1.    Chương trình du lịch có trách nhiệm với Xã hội và cộng đồng.

      "Tourism programs centered around society and community."

2.    Chương trình du lịch 'You Name It, We Create It'.

      "Tourism program 'You Name It, We Create It'."

3.    Chương trình du lịch kết hợp kinh doanh, khảo sát thị trường.

      "Dual programs combining tourism and business or marketing."

4.    Chương trình du lịch kết hợp giáo dục, nghiên cứu.

      "Dual programs combining tourism and education or research."

 

Chúng tôi tin rằng những thách thức của thế giới chỉ có thể được giải quyết bằng sự tham gia của tất cả các thành viên trên xã hội toàn cầu.

"We believes that the challenges of the world can only be solved with the participation of all members in the global society."

 

Hãy đồng hành cùng chúng tôi, YNI Vietnam và T-Group cam kết sẽ cung cấp những giá trị tốt nhất đến với các bạn. 

"YNI Vietnam and T-Group are committed to providing you with the best value. Come, travel with us."

 

 

NGUYỄN MINH TÂN – 민탄

CEO & Founder T-Group Trade & Travel JSC

----------------------------------------